Onderhoud en systeembeheer
Viquel Automation denkt mee over de aanschaf en zij wordt steeds vaker gevraagt het totale ict beheer en onderhoud over te nemen.
Afhankelijk van de grote van de organisatie stelt Viquel Automation een onderhoudsschema voor. Zaken als back-up controle, programma-updates, antivirus oplossingen, testen van beveiligingen en gebruikersvragen zijn onderdeel van de overeenkomst.
Bij sommige organisaties komt zij vier keer per jaar, bij anderen wekelijks. Altijd de zelfde man naar de zelfde opdrachtgever. Voor de klant is dat duidelijk en het stelt Viquel Automation in staat om de organisaties te blijven adviseren.

Web hosting
Sinds 2007 kunt u bij Viquel Automation ook terecht voor het hosten van uw website of voor een e-mail adres zonder reclame schermen en met voldoende opslag ruimte.

Werkplek inrichting
In de loop der jaren is er binnen Viquel Automation behoorlijk wat kennis opgebouwd omtrend werkplekinrichting. We hebben in het verleden, in samenwerking en Theofaan Grave, Werkenrode Groesbeek, het dorp Arnhem en verschillende andere specialisten opdrachten en projecten uitgevoerd om werkplekaanpassingen voor lichamelijk- en visueelgehandicapte te realiseren. Daarnaast worden we regelmatig gevraagt mee te denken over verbetering van bestaande werkplekken bij particulieren en voor MKB bedrijven. Vaak om aanpassingen aan te brengen ter bestrijding of voorkoming RSI regelateerde klachten. Soms om een werkplek te maken voor iemand met een specifiek fysieke beperking.


Werkplek verlichting
Slechte verlichting op de werkplek blijkt vaak een oorzaak van hoofdpijn aan het einde van de werkdag.
lees verder  .....
Viquel Automation 2016 | Webdesign Viquel Automation
Oplossingen/producten

NetserverOS
Zarafa
RetSoft
Hardware/software
Hosting
Verbindingen

Cloudcomputing

Helpdesk / remote support
Viquel Automation fungeert ook vaak als 1ste of 2de lijns helpdesk. Heeft men binnen de organisatie iemand die de 1ste lijns helpdesk voor zijn rekenening neemt dan fungeert Viquel Automation vaak als 2de lijns helpdesk. Steeds vaker kiezen organasaties er voor om binnen de organisatie niemand te belasten met gebruikers vragen. In dat geval is Viquel Automation beschikbaar.
Door gebruik te maken van speciale remote helpdesk software kunnen we, na toestemming van de gebruiker, meekijken of de werkplek overnemen. Hierdoor kunnen gebruikersvragen of kleine problemen vaak binnen minuten opgelost worden.
Altijd de zelfde man of vrouw
In principe komt altijd de zelfde technicus waardoor de man of vrouw niet alleen op de hoogte is van de aanwezige apparatuur maar ook de medewerkers van de organsatie kent. Dat praat vaak een stuk eenvoudiger.
Kosten beheersing
Deze werkwijze heeft voor organisaties het voordeel dat men vooraf weet wat het onderhoud van het netwerk per jaar gaat kosten. Er staat geen extra werknemer op de loonlijst, bij ziekte en vakantie hoeft er dus niet naar vervanger gezocht te worden.
diensten
ICT beheer & oplossingen